Co to jest Forex i jak zacząć na nim zarabiać?

Forex to aktualnie największy rynek świata, na którym handluje się zarówno walutami, jak i towarami. Uczestnicy tego rynku zarabiają na różnicach kursowych. Jeżeli szukasz źródła dodatkowego zarobku lub alternatywnego sposobu inwestowania oszczędności, zapoznaj się z poniższym poradnikiem. Tłumaczymy, czym jest Forex i jak zacząć zarabiać jako trader.

Czym jest rynek Forex i kto w nim uczestniczy?

Rynek Forex (FX market, Foreign Exchange Market) jest czynny 24 godziny dziennie przez 5 dni w tygodniu. Od innych rynków wyróżniają go wysokie obroty (na poziomie ok. 5 bilionów dolarów dziennie) i to, że jest on zdecentralizowany, czyli nie ma siedziby. Ponieważ handel walutami odbywa się za pośrednictwem Internetu, każda transakcja jest przeprowadzana w bardzo krótkim czasie – najczęściej w ułamku sekundy.

W połowie ubiegłego wieku rynek Forex był zamknięty dla klientów indywidualnych – korzystały z niego wyłącznie banki i korporacje. Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii doszło jednak do szeregu zmian, w tym powstania specjalnych platform handlowych. W efekcie tych zmian rynek Forex stał się bardzo płynny i otworzył się również na inne podmioty. Dziś uczestników przeprowadzających transakcje jest wielu, co prezentuje poniższa grafika.

Uczestnicy rynku forex

Co musisz wiedzieć o rynku Forex?

Zanim przeprowadzisz pierwszą transakcję, czyli zakupisz waluty lub wybrane towary, musisz dobrze poznać działanie rynku Forex. Nie obejdzie się bez zainwestowania czasu w naukę i poznania tajników handlu walutami lub towarami. Znaczenie ma także Twoje nastawienie psychiczne – musisz przygotować się na straty. Inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem. W przypadku Forex decyzje trzeba podejmować szybko i nawet doświadczenie nie zawsze chroni przed niewłaściwymi wyborami.

Aby zrozumieć mechanizmy, jakimi rządzi się rynek Forex, powinieneś skorzystać z darmowych szkoleń organizowanych przez brokerów. Takie kursy odbywają się online i są prowadzone przez specjalistów, którzy krok po kroku objaśniają kolejne zagadnienia, w tym specjalistyczne terminy, np. pips, spread, stop loss czy take profit. Załóżmy, że chcesz handlować walutami. Te występują w parach (np. EUR/USD, GBP/USD, EUR/PLN) i dzielą się na główne oraz egzotyczne. Handel walutami głównymi uchodzi za bezpieczniejszy, bo waluty te są bardziej stabilne. Aby prawidłowo przewidywać trendy, czyli zmiany, jakie będą zachodzić na rynku, musisz wiedzieć, jakie czynniki wpływają na wartości walut.

Uczestnicy rynku Forex reagują na rozmaite czynniki. Jeżeli w danym kraju ma miejsce zmiana stóp procentowych, to pewne jest, że będzie ona miała odzwierciedlenie w wartości waluty. Również inne zmiany w gospodarce czy polityce mogą spowodować, że kursy walut poszybują w górę lub w dół. Z tego względu nie powinieneś lekceważyć wyboru pary walutowej, którą będziesz handlował. Podejmując decyzję, kieruj się przede wszystkim dostępnością informacji.

Wybór pary walutowej to nie wszystko – na czym polega trading?

Wiesz już, że handel na Forex odbywa się elektronicznie. Traderzy, czyli uczestnicy rynku zawierający transakcje, dążą do zmaksymalizowania zysku, dlatego też korzystają z wielu narzędzi. Aby prognozować zmiany na rynku, które pozwolą im zakupić walutę po niskim kursie i następnie sprzedać z zyskiem, korzystają m.in. z analiz. Do najpopularniejszych należą analiza fundamentalna i techniczna. Ta pierwsza polega na badaniu różnych czynników, np. gospodarczych i finansowych, zaś druga pokazuje, jak zmieniały się ceny w czasie. Doświadczeni inwestorzy przygotowują własne analizy na podstawie zgromadzonych danych. Aby wnioski były czytelne, traderzy korzystają z różnych wykresów, które zostały zaprezentowane poniżej.

Rodzaje wykresów na forexie

Na początku inwestowania na rynku Forex wielu użytkowników indywidualnych korzysta także z komentarzy walutowych, które są opracowywane przez ekspertów. Prognozy walutowe możesz też wykorzystać, aby sprawdzić, czy Twoje przewidywania co do kierunku zmian na rynku Forex są zbieżne z prezentowanymi przez specjalistów.

Wahania w kursach walut są bardzo niewielkie. Aby zmaksymalizować zyski, inwestorzy korzystają z dźwigni finansowej (tzw. lewar). To specjalne narzędzie, które pozwala inwestorom dysponującym niewielkim kapitałem zainwestować znacznie większą kwotę. Przykładowo, osoba posiadająca kwotę 10 000 zł może zawrzeć transakcję o wartości np. 500 000 zł. To pozwala zwielokrotnić zysk na transakcji. Stosowanie dźwigni może się opłacać, ale może też doprowadzić do strat. Z tego względu tak ważne jest zrozumienie mechanizmu jej działania i umiejętne posługiwanie się nią.

Jak zacząć zarabiać na rynku Forex?

Aby zacząć zarabiać na handlu walutami lub towarami, musisz założyć konto u brokera. Jego wybór nie powinien być przypadkowy. Istotne jest, aby broker gwarantował bezpieczeństwo środków, posiadał licencję i zapewniał dostęp do platform tradingowych dobrej jakości. Ważne są też opłaty naliczane przez brokera i wysokość spreadów. Ponieważ zysk uzyskany przez inwestora na rynku Forex w dużej mierze zależy od zdobytej przez niego wiedzy i umiejętności zarządzania kapitałem, ważne jest też, aby broker udostępniał bazę wiedzy i prowadził szkolenia. Możesz też zwrócić uwagę na wysokość bonusu, jaki dostaniesz na start.

Konto u brokera powinieneś mieć już na etapie zgłębiania tajników Forex. Wiedzę zgromadzoną na kursach najlepiej przetestować w praktyce, korzystając z konta demo. Takie konta również są w ofercie brokerów, a dzięki korzystaniu z nich, każdy początkujący inwestor może zapoznać się z ich podstawowymi funkcjami. Konto demo to także dobry sposób, aby bez utraty środków przetestować swoje strategie inwestycyjne.

Forex czy giełda – gdzie zarabiać?

Wielu inwestorów zastanawia się, gdzie pomnażać swoje oszczędności. Rynek Forex to nie jedyna możliwość – pozostaje także Giełda Papierów Wartościowych (GPW), która pozwala inwestorom czerpać zyski ze wzrostu akcji np. spółek. Aby mieć dostęp do propozycji oferowanych przez GPW, inwestor musi założyć rachunek maklerski. Tu również od podjętych decyzji inwestycyjnych zależy, czy inwestor zyska, czy też straci.

Na GPW dostęp do informacji jest równie ważny jak na rynku Forex. W tym przypadku jednak inwestor może ograniczyć się do zdobywania danych mikroekonomicznych z rynku polskiego i śledzenia planów rozwoju interesujących go spółek. W przypadku Forexu zmiennych, od których zależą ceny walut i towarów, jest więcej. Choć inwestor może zyskać więcej, musi też liczyć się z większą stratą. Wszystko to sprawia, że nie sposób jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, gdzie bardziej opłaca się inwestować – decyzję musisz podjąć sam, biorąc pod uwagę swoje oczekiwania, czas, jakim dysponujesz na pozyskiwanie informacji, oraz obraną strategię inwestycyjną.

Rodzaje Brokerów Forex – co oznacza MM, STP, ECN?

Wybór modelu brokerskiego zależy od strategii inwestowania klienta na rynku Forex

Brokerzy Forex działają przede wszystkim w trzech podstawowych modelach rynkowych: Market Maker (MM; w modelach Dealing Desk oraz Non-Dealing Desk), Straight Trough Processing (STP), Eletronic Communication Network (ECN) oraz Multilateral Trading Facility (MTF). Modele te różnią się od siebie – technologią, procedurami, zabezpieczaniem transakcji. Niemożliwe jest wskazanie jednego, najkorzystniejszego typu.

Wskazane typy różnią się przede wszystkim wielkością pobieranej prowizji (spreadu), sposobem i czasem realizacji zleceń oraz wysokością kapitału, który początkowo należy zainwestować. Wybór odpowiedniego brokera zależeć będzie przede wszystkim od tego, czego od rynku Forex oczekujemy.

Brokerzy Straight Trough Processing

Nie są stronami transakcji, jest to więc również typ Non-Dealing Desk – ich zadaniem jest pośredniczenie w transakcjach i anonimowe przekazywanie zleceń do współpracujących partnerów (banków, funduszy, innych pośredników lub klientów detalicznych). Przez to nie dochodzi do konfliktów interesów, a dodatkowo taka formuła działania pozwala na zapewnienie atrakcyjnych kosztów transakcyjnych i wysokiej dźwigni finansowej. Brokerzy STP zarabiają na spreadzie lub prowizjach od wartości transakcji.

W tym modelu nie można umieszczać własnych ofert w arkuszu zleceń, a w sytuacji dynamicznych zmian kursów może dojść do poślizgów cenowych.

Brokerzy Electronic Communication Network

Także są tylko pośrednikami w transakcjach (wariant NDD), ale dążą do centralizacji rynku Forex. W związku z tym gromadzą dostawców płynności w jednym miejscu, a to pozwala na zaproponowanie inwestorom najlepszej ceny i niskich spreadów (oferty są odpowiednio sortowane). Jednocześnie inwestor również może zostać dostawcą płynności i zamieścić własną ofertę w arkuszu – przez to nie dochodzi do poślizgu cenowego oraz konfliktu interesów. Brokerzy czerpią zyski z prowizji od wartości transakcji.

Niemniej inwestorzy muszą liczyć się z wyższymi depozytami minimalnymi oraz niższym lewarowaniem dokonywanych transakcji.

Brokerzy Multilateral Trading Facility

Jest giełdowym modelem realizacji zleceń na rynku Forex, w którym broker również nie jest stroną transakcji. Istotą tego modelu jest przejrzystość handlu oraz uporządkowanie obrotu, dlatego inwestorzy otrzymują dostęp do arkusza zleceń (wiążących, z limitem). Brokerzy pobierają prowizję od obrotów. Ryzyko poślizgu cenowego jest niewielkie, a zlecenia realizowane są natychmiast. Model stosowany jest jednak bardzo rzadko.

Brokerzy Market Maker

Nazywani animatorami rynku, dokonują symulacji rynku realnego, chociaż mówi się też o spekulacjach na rynku wewnętrznym brokera. Jeden z najpopularniejszych typów brokerów ze względu na relatywnie niewielkie koszty działalności oraz prosty model działania. Inwestor, który otwiera pozycję w platformie, w rzeczywistości dokonuje transakcji z brokerem – jego zadaniem jest dalsze zabezpieczenie jej na giełdzie walutowej (w imieniu własnym). Nie handlujemy bezpośrednio na rynku, mamy możliwość otrzymania wysokiego lewarowania transakcji oraz handlu z niskim depozytem minimalnym. Brokerzy MM często oferują także procentowe bonusy do depozytów i redepozytów, a sami zarabiają na spreadzie (który może być stały lub zmienny).

Problematyczne może być jednak rekwotowanie (ponowne pytanie o wykonanie zlecenia, już w innej cenie). Może również wystąpić konflikt interesów klienta i brokera (zysk brokera jest stratą dla klienta i odwrotnie).

Brokerzy Market Maker Non-Dealing Desk

W tym modelu zlecenia realizowane są bez zbędnej zwłoki, nie dochodzi do rekwotowań. Broker wciąż jest stroną transakcji inwestora, jednak przy samej realizacji zleceń nie interweniuje (nie opóźnia jej i nie odrzuca).

Wady i zalety – porównanie rodzajów brokerów Forex

Zaletami brokerskiego modelu MM są więc: dostępność wysokiej dźwigni, możliwość użycia niskiego depozytu minimalnego, a także bonusy do depozytów. Relatywnie wysoka dźwignia charakteryzuje również model STP, w którym ważniejsze są jednak niskie koszty transakcyjne oraz brak konfliktu interesów pomiędzy brokerem i traderem. Ten ostatni jest też atutem modelu ECN, który ponadto cechują niskie spready oraz dostępność arkusza zleceń. Mocnymi stronami modelu MTF są transparentność rynku oraz dostęp do arkuszy.

Z drugiej strony – wady. W modelu MM koszty transakcyjne są stosunkowo wysokie, może też dochodzić do rekwotowań oraz konfliktów interesów. W modelu STP wystąpić mogą poślizgi cenowe, niemożliwe jest również wpływanie na płynność rynku poprzez zamieszczanie własnych ofert w arkuszu. Brokerzy ECN proponują niskie lewarowanie, ryzyko poślizgów cenowych oraz wysokie depozyty minimalne. Niska dźwignia, możliwe poślizgi i wysokie depozyty są również charakterystyczne dla modelu MFT.

Modele te różnią się także ze względu na charakter zysku, jaki osiąga broker. W modelu MM zysk pochodzi ze spreadu, w modelu STP – ze spreadu lub prowizji, natomiast w modelach ECN i MTF – z prowizji.

Jakie zwierzę jest odzwierciedleniem Twojego stylu gry na rynku Forex?

Mówi się, że każdy trader ma swoje odbicie w jakimś zwierzęciu. Metody i strategie są ściśle powiązane z pewnymi cechami charakteru, które dany gracz posiada. Symbolami tych cech są określone zwierzęta. Chcesz sprawdzić kim naprawdę jesteś? Zapoznaj się z poniższym tekstem.

Niedźwiedzie, byki nie są niczym nowym dla traderów na rynku Forex. Z pewnością każdy kto aktywnie gra z tymi pojęciami się spotkał. Ściśle określają one osobowość danego handlowcy.

Świnia – uwielbia handlować i robi to bardzo często. Ma wielki apetyt na zarabianie na rynku Forex. Problematyczne bywa dla tego typu osobowości wyjście z zyskownej transakcji. Jego założenia są zwykle zbyt wygórowanie, a sam cel sięga zbyt daleko poziomu wejścia.

Wieloryb – to z pewnością człowiek wszechstronny, otwarty. Zarówno kupuje jak i sprzedaje. Podczas inwestycji porusza się szybko i sprawnie. Pozycje otwiera i zamyka ekspresowo. Inspirując się wielorybem możesz szybko zgarnąć duże pieniądze.

Rekin – ma na celu jedynie wielki zysk, jego myśli skoncentrowane są na pieniądzach. System jest prosty. Otworzyć i zamknąć transakcję ekspresowo z jak najwyższym zyskiem. System inwestowania nie jest skomplikowany. Akcja reakcja. Rekina interesują jedynie duże pieniądze. Płynnie przechodzi od transakcji do transakcji nie myśląc przy tym za wiele.

Niedźwiedź – patrzy bardzo jednostronnie, dostrzega rzeczy w jednym kolorze, jest dość pesymistyczny. Skupia uwagę głównie na sprzedaży. Uważa, że rynek ma głównie tendencje spadkowe, kieruje się w dół.

Byk – osoba zdecydowanie pozytywna. Optymistyczny stosunek do spraw powoduje nieograniczoną wiarę i ufność w to, że trend poruszać się będzie ku górze.

Kurczak – dość mocno nacechowany lękiem przed stratą swojej gotówki. Obrót dużymi pieniędzmi bywa dla niego problematyczny. Nie ma znaczenia dobra strategia i odpowiednie momenty wejścia czy wyjścia, ten typ zawsze martwi się ewentualną stratą, dlatego zwykle nie zarabia dużej gotówki na rynku.

Królik – interesują go przeważnie niewysokie interwały czasowe. Scalping – to technika dla niego najbardziej odpowiednia. Jego zarobki związane są z ekspresowymi i krótkimi transakcjami jedynie w ciągu dnia bowiem królik nie ma w zwyczaju zostawiać operacji na noc.

Wilk – jest zdecydowanym przeciwieństwem owcy. Wręcz uwielbia wchodzić do gry gdy tylko coś dzieję się na rynku. Automatycznie zwęszy każdą okazję. Nie ominą go żadne ważne chwile na giełdzie. Właściwie handluje non stop. Czasem wydawać by się mogło, postępuje bardzo ryzykowanie. Otwiera pozycje, krótkiej sprzedaży wydaje się być kompletnie nieopłacalna, jednak tylko z pozoru. Robi wszystko by znaleźć się po drugiej stronie. Nie znajduje się między hazardzistami ani owcami.

Owca – potulna, podporządkowująca się, zwykle chce być w tłumie, nie lubi się wychylać. Człowiek poddający się wpływom, podążający. Ma swojego mentora i to za nim zmierza krok za krokiem. Nie jest samodzielny w swoim działaniu. Decyzje podejmuje pod wpływem innych. Co za tym idzie – zawsze znajduje się na szarym końcu i jako ostatnia dołącza do trendu. Taki typ osoby nie zarabia zbyt wiele. Nie jest w stanie stworzyć własnego systemu.

Żółw – powolny w swoim działaniu. Powoli Decyzje o kupnie czy sprzedaży są podejmowane w żółwim tempie stąd też nazwa tej osobowości. Zmniejsza wysokość transakcji do minimum i raczej nie interesuje się obecną sytuacją na rynku. Jedyne co go interesuje to efekt końcowy, dzienny, tygodniowy, albo nawet miesięczny.

Mamy nadzieje, że rozjaśniło Ci to sytuację i już wiesz jakim rodzajem tradera jesteś. Co możesz zmienić, co ulepszyć. Przemyśl sobie sam.

 

Mini słownik czyli pojęcia, które musi znać każdy trader na rynku Forex

Chcesz zacząć grać na rynku Forex? Martwisz się, że wiesz o nim stosunkowo mało? Nie wiesz od czego zacząć? Aby całkowicie się nie pogubić rozpocznij od podstawowych zwrotów. Terminy spotykanie na rynku Forex brzmią dość enigmatycznie. Niektórzy mogą mieć również problem z ich odróżnieniem. Jak to zrobić by nie zwariować? Przedstawiamy najbardziej popularne, najczęściej używane zwroty, które musi poznać każdy początkujący gracz. Terminologia nie jest łatwa, ale z pewnością możesz się jej nauczyć już teraz.

Forex opiera się na slangu stworzonym przez swoją społeczność. Wszystko po to by łatwiej zakomunikować różnego rodzaju zjawiska. Zwykle z początku budzi to frustracje gracza. Nieznajomość podstawowych terminów może wprowadzać w zakłopotanie, a nawet spowolnienie działań. Zanim zaczniesz grać upewnij się, że sięgnąłeś chociaż po te najważniejsze zwroty. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

 • FX – skrót od Forex (z języka angielskiego foreign exchange); oznacza tyle co międzynarodowy rynek wymiany walutowej.
 • OTC (over the counter) – rynek zdecentralizowany. W skrócie chodzi o to, że obrotu nie nadzoruje pojedynczy organ
 • Waluta bazowa – waluta, która jako pierwsza figuruje w parze. Biorąc pod uwagę EURUSD będzie to euro.
 • Waluta kwotowana – waluta, która figuruje w parze jako druga. Biorąc pod uwagę EURUSD będzie to dolar amerykański.
 • Nurkujący kurs – spadek kursu.
 • Rajd – nagły, gwałtowny wzrost kursu.
 • Wolumen – wysokość handlu.
 • H/L (high/low) – najwyższa i najniższa wartość notowań podczas jednego dnia.
 • Cena Bid – kwota transakcji sprzedaży.
 • Cena Ask (Offer) – kwota transakcji zakupy.
 • Pip, pips – najmniejsza jednostka zmiany kursu.
 • Spread – różnica cenowa, widełki, rozpiętość jaka występuje między kwotami Bid i Ask.
 • Edek, Edward, Ed – odnosi się do pary walutowej EUR/USD (euro do dolara amerykańskiego).
 • Kabel – odnosi się do pary walutowej GBP/USD. Zamiennie stosowana jest nazwa szterling.
 • Swissy – zdrobniale o parze walutowej USD/CHF.
 • Loonie – tak określa się parę walutową USD/CAD
 • Aussie, OZ – określa parę walutową
 • Kiwi – żargon stosowany jako określenie pary walutowej NZD/USD . Kiwi, to gatunek ptaka, który został wytłoczony na monecie dolara nowozelandzkiego i właśnie stąd pochodzi nazwa.
 • Pozycja krótka – transakcja dotycząca sprzedaży (Sell): iść na krótko, otwierać pozycję sprzedaży.
 • Pozycja długa – transakcja dotycząca kupna (Buy): iść na długo, otwierać pozycję kupna.
 • Limit order – zlecenie oczekujące. Realizacja takiego zlecenia następuje po spełnieniu pewnych wytycznych.
 • SL – zlecenie stop loss automatycznie realizuje stratę, na wcześniej ustawionym poziomie.
 • TP – zlecenie take profit automatycznie realizuje zysk, na wcześniej ustalonym poziomie.
 • Rynek Byka – automatycznie uwidacznia wzrost cen.
 • Rynek Niedźwiedzia – można spostrzec na nim spadek kursu.
 • Przełamanie – przejście pewnego punktu na rynku, przekroczenie ważnego poziomu. Po tej sytuacji zwykle obserwujemy wysoki wzrost bądź ogromny spadek kursu.
 • AT – analiza techniczna, metoda badania kursu w oparciu o wykresy.
 • AF – analiza fundamentalna, związana bezpośrednio z informacjami gospodarczymi, politycznymi, ekonomicznymi.
 • S/R (support/resistance) – wsparcia i opory. System według, którego podjęcie decyzji opiera się bezpośrednio na poziomach wsparć i oporów.
 • Margin –depozyt zabezpieczający.
 • Lewar – dźwignia finansowa.
 • Sentyment jastrzębi – sygnały banku centralnego, określają, że celem banku będzie podnoszenie stóp procentowych.
 • Sentyment gołębi – ten termin oznacza, iż bank centralny ocenia stopy procentowe jako zbyt wysokie i chce tym sposobem wzbudzić gospodarkę.

Oczywiście nie są to jedyne terminy. Możesz zaobserwować, że słowniczek wcale nie jest mały, a są to jedynie podstawowe zwroty. Nie martw się jednak na zapas. Wszystkiego można się nauczyć. W miarę upływu czasu i praktyki używanie tych terminów wejdzie w krew i stanie się zupełnie naturalne. Po pewnym czasie wszystko staje się automatyczne. Wystarczy tylko zacząć. Na chwilę obecną sięgaj po prostu do naszej podpowiedzi, a na pewno odnajdziesz się w świecie rynku Forex. Życzymy powodzenia i obiecujących wygranych.

 

Kluczowe zasady, które doprowadzą Cię do sukcesu na rynku Forex

Forex ta najpotężniejsza na świecie giełda, która od lat wzbudza nie lada emocje. Bycie traderem jest obiektem pragnień wielu osób. Należy pamiętać jednak, że tak jak w przypadku każdego innego rynku inwestowanie jest bezwzględnie związane także z ponoszeniem porażek. Forex ma swoje pozytywne jak i negatywne strony. Ryzyko można jednak zniwelować jeśli tylko podążysz za kilkoma kluczowymi wskazówkami. Aby dowiedzieć się jak osiągnąć sukces zapraszamy do lektury poniższego tekstu.

 

1. Koniecznie zapoznaj się z rynkiem

Przede wszystkim o Twoim sukcesie decyduje to czy jesteś w stanie poświęcić czas by maksymalnie zapoznać się z funkcjonowaniem rynku. Musisz zagłębić się w realia tego świata, poznać jego system. Właściwie nie ma innej metody by zostać dobrym graczem. Każdy wielki trader zaczynał od zera i stopniowo piął się po szczeblach drabiny. Jednak to czego żaden świeżo upieczony trader nie ominie to nauka na temat rynku, technik i metod. Wiedza to jedyny dobry sposób na zminimalizowanie ryzyka.

Na Forexie handlują głównie takie instytucje jak – banki komercyjne, banki centralne, firmy zaangażowane w handel zagraniczny, fundusze inwestycyjne, a także firmy brokerskie. Graczami są także osoby indywidualne posiadające duży kapitał. Ponieważ rynek ten charakteryzuje się niezwykłą płynnością traderami zostaje coraz więcej osób. Dodatkowym atutem jest brak jakichkolwiek opłat członkowskich. Właściwie każdy może zostać handlowcem.

Najpopularniejszymi walutami są:

 • dolar amerykański,
 • jen japoński,
 • euro,
 • funt brytyjski,
 • dolar kanadyjski,
 • dolar australijski ,
 • frank szwajcarski.

Następnie najpopularniejsze pary walutowe, również charakteryzujące się największą płynnością:

 • dolar amerykański/jen japoński,
 • euro/dolar amerykański,
 • frank szwajcarski/dolar amerykański.

Forex nigdy nie śpi i nigdy nie odpoczywa. Transakcji można dokonywać cały czas. 24 na dobę i 7 dni w tygodniu, wszystko dzieje się za sprawą Internetu.

Oto najbardziej popularne, najczęściej stosowane wyrażenia, z którymi przyjdzie Ci się spotkać:

 • pips,
 • lot,
 • spread,
 • analiza fundamentalna,
 • analiza techniczna,
 • ask,
 • bid.

2. Własny system inwestycyjny jest najważniejszy

Strategia w dużej mierze zależeć będzie od tego jaką osobą jest potencjalny trader i jakie cechy go reprezentują. Bazujemy zawsze na tym jakim danym człowiek jest typem osobowości. Należy przeprowadzić wnikliwą analizę cech charakteru, umiejętności. Oczywiście rolą odpowiednio dobranej strategii będzie wyeliminowanie całkowicie bądź choć zniwelowanie do minimum wszelkich strat. Chcemy pozbyć się ryzyka. Kolejnym wyznacznikiem naszego systemu będzie wielkość transakcji, częstotliwość otwierania pozycji.

3. Spróbuj swoich sił za pomocą konta demo

Po pierwsze czytaj wszelkie możliwe artykuły i książki dotyczące rynku by zapoznać się z nim jak najbardziej. O tym wspominaliśmy już wcześniej. Prócz tego warto także spróbować swoich sił bez ryzykowania własnych środków. Takie możliwości dają konta demo, do których dostępu udzielają firmy brokerskie. Sprawdź zanim zaczniesz handlować realnymi pieniędzmi.

4. Znajdź dobrego brokera

Zanim zaczniesz grać zapoznaj się z ofertami różnych brokerów rynku Forex. Uczciwa firma podlega regulacjom organizacji finansowych jak chociażby: FSA, CFTC, NFA, CySEC, SEC, FINMA, KNF. Sprawdź na ile doświadczony jest dany broker, ile lat funkcjonuje na rynku i czy nie ma zadłużeń finansowych. Poczytaj opinie. Ważny będzie także płynny kontakt między Tobą, a opiekunek danej firmy. Bezproblemowy system. Dowiedz się także czy oferta przewiduje wsparcie przez 24 godziny na dobę.

Twoja inteligencja czy błyskotliwość nie do końca mają znaczenie w handlu na rynku Forex. Wiele czynników w ostatecznym rozrachunku wpływa na to czy odniesiesz sukces. Chociażby Twój sposób na radzenie sobie ze stresującymi okolicznościami. Walka na Forexie nie jest wcale taka prosta, wygrywają najlepsi, a bycie najlepszym z kolei wymaga czasu. Stosując powyższe zasady zbliżasz się do upragnionej wygranej. Powodzenia!

 

Możesz odnieść sukces na rynku Forex ale najpierw okiełznaj własne emocje

Technika gry na rynku, strategia jaką się posługujesz oraz zarządzaniem ryzykiem z sensem to niestety nie wszystkie czynniki przemawiające w efekcie o wygranej. Oczywiście wszystko to wróży piękną perspektywę. Jednak jedną z jeszcze ważniejszych rzeczy jest to jak radzisz sobie ze stresem. Ten czynni często utrudnia nam działanie. Powoduje, że nie myślimy trzeźwo. Emocje mogą być powodem katastrofy i wielkiej straty. Takich przykładów historia niestety zna mnóstwo. Zapoznaj się z poniższym tekstem by wiedzieć jak sobie z emocjami radzić!

Trzy ważne zasady:

 1. Sytuacja, w której przyjdzie nam zmierzyć się z pierwszym napływem emocji jest widok naszych strat. Ryzyko jest nieodłączną częścią rynku Forex i zawsze należy o tym pamiętać. Nawet gdy Twoja strategia wydaje się dopracowana do perfekcji, bezbłędna nie unikniesz w pełni ewentualnej porażki. Musisz uzbroić się w pewną dozę realizmu. Trzymaj dystans. Pamiętaj, że z pewnością spotka Cię kilka, a nawet kilkanaście strat zanim odniesiesz znaczący sukces. Ważne jest także tutaj intensywność z jaką grasz. Jeśli należysz do agresywnych traderów spadki będą z pewnością większe.
 2. Kolejne emocje uruchomić się mogą gdy nie otworzymy transakcji zgodnie z ukazanym sygnałem według systemu, który stosujemy. Szczególnie nieznośny staje się fakt gdy transakcja okazuje się zyskowna. Gdy widzimy potencjalną szansę najlepiej po prostu zaufać intuicji by lęk nie przejął nad nami kontroli. Może nas to bowiem skutecznie odciąć od możliwości wygrania ciekawej transakcji.
 3. Następną sytuacją, w której przyjdzie Ci zmierzyć się z własnymi emocjami jest kilka wygranych transakcji z rzędu. Sukces może na tyle przyćmić ryzyko i uśpić Twoją czujność, że weźmie górę nad Twoim postępowaniem. Taka osoba może zacząć podejmować decyzje zbyt swobodnie, bez zastanowienia. Brawura nie jest korzystna. Należy w każdej sytuacji zachować dystans.

 7 zasad, których należy przestrzegać by nie poddać się emocjom

Lęk, strach, stres, nerwowość, chciwość, nadzieja, zbytnia pewność siebie, zbytnia ufność – nie są to z pewnością stany obce w przypadku większości inwestorów. Nie martw się, są pewne metody by sobie z nimi radzić. Pamiętaj zawsze, że to Ty panujesz nad sytuacją. Oto przykładowe reguły, które pomogą Ci pokonać walkę z własnym umysłem:

 1. Wyznacz poziom straty, który będzie dla Ciebie akceptowalny.
 2. Wiara w siebie i własne możliwości.
 3. Po prostu polub trading.
 4. Zawsze pamiętaj, że handel na rynku może Ci tylko pomóc w pomnożeniu Twoich zysków, a straty czasem po prostu wpisane są w granice ryzyka.
 5. Pomyśl o tym, że większe poświęcenie teraz zaowocuje w przyszłości.
 6. Każda porażka ma na celu uczynić Cię silniejszym i czegoś Cię nauczyć. Naucz się wychodzić z nich bez większego szwanku.
 7. Bądź cierpliwy, stały i rzetelnym, zapamiętaj, że do wszystkiego potrzebny jest czas.

Nie jesteś jedynym, który musi przez to wszystko przebrnąć. Rynek zna historie wielkich graczy. Żadnemu z nich nie było łatwo. Ostatecznie to jak panujesz nad emocjami będzie efektem tego jak dobrym traderem się staniesz. Dbaj o swoja dyscyplinę.

 

Poznaj najbardziej znane waluty rynku Forex

Jako że Forex to rynek walutowy, z pewnością każdy nowicjusz przystępujący do gry chciałby wiedzieć, na których można najwięcej zarobić. Nie ma oczywiście jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. To czy coś jest dochodowe czy nie to raczej kwestia bardzo indywidualne. Otóż to co jest zyskowne dla jednej osoby nie będzie takim dla drugiej. W poniższym tekście przybliżymy jednak, te waluty które statystycznie najczęściej są w obiegu.

Najbardziej popularne waluty na Forexie

Niektóre waluty wydają się szczególnie atrakcyjne, wciąż rośnie ich wartość i znaczenie, nie jest to jednak wyznacznikiem ich popularności na Forexie. Weźmy chociażby pod uwagę chiński juan, nie jest to znacząca waluta, inwestorzy nie widzą w niej wielkiego potencjału. Niestety Chińczycy trzymają go w systemie sztywnego kursu względem dolara amerykańskiego. Za sprawą takiego postępowania ta waluta nie jest chętnie wybierana wśród traderów. To dobrze, przedstawiliśmy już podstawy, a teraz czas na najchętniej wybierane waluty na rynku Forex. Które to?

Dolar amerykański

Niewątpliwie cieszy się największą popularnością. Należy podkreślić przy tym pozytywne jej cechy. Otóż po pierwsze dolar amerykański jest walutą rezerwową większości krajów i jest honorowana niemal w każdym jego zakątku świata. Dolar często nazywany jest bezpieczną walutą. Wszystko to stanowi w efekcie końcowym o przeważającej atrakcyjności dolara na rynku .

Euro

Wszystkim nam znany jest kryzys finansowy jaki miał miejsce w Europie w ostatnich latach. Nikogo więc z pewnością nie dziwi fakt, iż Euro uznawane było przez pewien czas za walutę niezwykle ryzykowną. Uważano wręcz, że może dojść do jej załamania. Niestety pech chciał, że kraje znajdujące się w strefie Euro nadal mają przed sobą widmo kryzysu i wciąż podnoszą się ze stosunkowo ciężkiej sytuacji ekonomicznej. Mimo tego Euro wciąż pozostaje walutą, w której inwestorzy widzą większy potencjał. Jest to zdecydowanie, zaraz po dolarze amerykańskim najczęściej “obracana” waluta.

Funt szterling

Jeszcze bardziej zmienny jest Funt szterling. Obserwuje się bardzo wysokie wahania w jego obrębie. Nadzorem tej waluty zajmuje się Bank Anglii i to właśnie samo w sobie stanowi o jej ciągłej popularności mimo wspomnianych wysokich wahań. Londyn bowiem stanowi potęgę finansową świata.

Japoński jen

Historia jena sięga 1882 roku. Jedna z bardziej zmiennych na rynku. Waluta ta ma niestety niską stopę oprocentowania, dlatego też inwestorzy zazwyczaj pożyczają jena i kupują inne wyżej oprocentowane waluty. W tym wypadku zarobek dotyczy różnicy w ich oprocentowaniu.

Frank szwajcarski

Podobnie jak dolar jedna z najbezpieczniejszych walut na rynku. Jest to spowodowane przede wszystkim utrzymywaniem sporych rezerw złota przez Szwajcarski Bank Narodowy (SNB). Gdy tylko na rynku pojawia się czas większego zamieszania widać wysoki skok związany właśnie z tą walutą.

Dolar kanadyjski

Dolar kanadyjski, australijski i nowozelandzkim to tak zwane waluty towarowe. Ich kurs jest bezpośrednio powiązany z wartością surowców np. ropy naftowej.

Najczęściej popełniane błędy podczas gry na Forex

Dopiero zacząłeś swoją przygodę z Forexem? Czego powinieneś się wystrzegać? Co powinieneś robić? W kilku zdaniach objaśnimy co robić by uniknąć błędów w inwestowaniu!

Od czego zeleży sukces gry na Forexie

Aby grać na Forexie z pozytywnym skutkiem należy najpierw zapoznać się z rynkiem inwestycyjnym, zrozumieć zasady jego działania, wypracować odpowiednią metodę działania, technikę, strategię według, której będziemy postępować. Zadanie to z pewnością do prostych nie należy. Musimy uzbroić się w cierpliwość i sumienność. Od tych cech w dużej mierze zależy nasz sukces. Popełnianie błędów jest wpisane w ryzyko, nie należy się obawiać. Niektóre błędy jednak mogą nas zbyt dużo kosztować i spowodować wielkie straty. Jak więc się ich wystrzegać? Co należy wiedzieć by w ogóle zacząć?

Nie zachłyśnij się sukcesem osiągniętym na demo

Zwykle zanim zostaniemy rzuceni na głęboką wodę rynku Forex, zabawę rozpoczynamy na koncie demo. Wiele doświadczonych graczy powtarza, by nie popaść w pewnego rodzaju brawurę tylko dlatego, że demonstracja okazała się sukcesem. Oczywiście demo oferowane przez brokera Forex to narzędzie pożyteczne i z pewnością należy spróbować bez ryzyka utraty realnych pieniędzy. W ten sposób nauczysz się wielu rzeczy. Wykształcisz technikę, udoskonalisz metody. Pamiętaj jednak o jednej zasadniczej rzeczy, by nie wyzerować depozytu za szybko gdy już zaczniesz grać na prawdziwym rynku. Wielu świeżo upieczonych traderów Forex robi coś odwrotnego i w związku z tym ponosi porażkę. Dlaczego? Otóż bezstresowa próba grania na demo nie może się równać z realiami. Pojawiają się pewnego rodzaju emocje. To oczywiste, że gdy handlujemy prawdziwymi środkami pojawia się strach, a element ryzyka podnosi nam ciśnienie. Zapamiętaj więc, że najlepszą drogą jest wypróbowanie konta mikro. Zacznij od małych kwot zanim wejdziesz do gry na dużą skalę. Mały kapitał wiąże się z niewielką stratą. To pomoże zmniejszyć lęk przed ewentualną przegraną również w przyszłości przy większych sumach.

Cud się nie wydarzy

Osiągnij sukces na platformie ForexDzienny obrót Forexa to średnio około 5 bilionów dolarów. Z pewnością mogłeś już o tym słyszeć. Perspektywa by część tych pieniędzy trafiła do naszej kieszeni jest na pewno pociągająca. Jednak ten rynek nie jest miejscem dla osób niecierpliwych, które chcą zysku na już. Wiele osób ma niestety wyimaginowane wyobrażenie na temat rynku Forex. Handlowanie nie jest proste. Nauka wymaga czasu. Nie ma szybkich wygranych, szczególnie na początku. Musisz pamiętać o tym, że wiedza początkującego tradera jest jeszcze za mała, zbyt małe doświadczenie i skromna wiedza. Złota zasada jest taka, że na wstępie nie powinniśmy ryzykować zbyt wysokich kwot. Poruszać się należy ostrożnie. Ten grunt jest jeszcze stosunkowo mało znany dla początkującego gracza. W miarę możliwości zachowaj więc dystans i spokój, nie daj się sprowokować. Ci, którzy obecnie handlują dużymi kwotami kiedyś zaczynali tak jak Ty, a brawurą na pewno nie osiągnęliby takiego sukcesu.